UPUS Cawangan Johor telah menghadiri Townhall Rasionalisasi MPC Kluang pada 06 Disember 2021 (Isnin) jam 11.30 pagi di Dewan Muafakat Johor, Kluang.

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *