UPUS Cawangan Kelantan telah memberi taklimat kepada anggota pada 24 Januari 2024 (Rabu) jam 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat, PPL Kota Bharu, Kelantan.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Nurul Mannan Bin Muhamad (Pengerusi) dan Sdra. Mohd Saria Bin Mohd Noor (Setiausaha).

Dilaporkan oleh :

Mohd Saria Bin Mohd Noor

Setiausaha UPUS Cawangan Kelantan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *