UPUS Negeri Johor telah menghadiri Taklimat TM/ Operasi, UPUS Trial Run Flight  Senai (KUL-JB-KUL) bermula pada 08 September 2020 pada 07 September 2020 (Isnin) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat PPN, Johor Bahru.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Abd. Ghani Bin Abd Latiff (Pengerusi) dan Sdra. Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi (Setiausaha).

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

(Setiausaha UPUS Cawangan Johor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *