UPUS Cawangan Kedah telah menghadiri Taklimat penggabungan Bit Motor Kurier & EP Posl;aju Sg. Petani ke Pusat Serahan Mel Sg. Petani pada 26 Oktober 2021 (Selasa) jam 10.00 pagi di Pusat Poslaju Sg. Petani.

Wakil dari pihak UPUS adalah Sdra. Zainudin Bin Ahmad (Pengerusi) dan Sdra. Usaini Bin Mohamed (Setiausaha).

Dilaporkan oleh:

Usaini Bin Mohamed

Setiausaha UPUS Cawangan Kedah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *