UPUS Negeri Kelantan telah mengadakan Taklimat Induksi kakitangan baru pada 15 Mei 2019 (Rabu) jam 2.00 petang bertempat di PPN Kota Bharu, Kelantan. Seramai 2 orang yang hadir ke Taklimat tersebut.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Mohd Saria Bin Mohd Noor (Pengerusi) dan Sdra. Zakaria Bin Ibrahim (Setiausaha).

Antara kandungan Taklimat adalah:-

  1. Apa itu Kesatuan UPUS
  2. Tarikh penubuhan
  3. Tujuan Kesatuan diwujudkan
  4. Hak berkesatuan/ Hak Pekerja
  5. Faedah Kesatuan
  6. Hal lain-lain

 

Dilaporkan oleh:

Zakaria Bin Ibrahim

(Setiausaha UPUS Cawangan Kelantan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *