UPUS Cawangan Selangor telah mengadakan Sesi Taklimat Induksi Posmen Baru pada 16 Januari 2018 (Selasa)di Bilik Mesyuarat PPN Shah Alam, Selangor. UPUS Cawangan Selangor diwakili oleh Sdra. Ally Eimran Bin Miswan – Pengerusi dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof – Setiausaha.

Antara kandungan taklimat adalah:-

  1. Apa itu kesatuan UPUS?
  2. Tarikh penubuhan.
  3. Tujuan kesatuan diwujudkan.
  4. Hak berkesatuan /hak pekerja.
  5. Faedah Kesatuan
  6. Hal lain-lain.

Di laporkan oleh :-
Mohd Fadli Bin Yusof
Setiausaha UPUS Cawangan Selangor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *