UPUS Cawangan Johor telah mengadakan Taklimat Induksi kakitangan baru pada 24 Februari 2019 (Ahad) jam 02.45 petang bertempat di PPN Johor Bahru .

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Abd Ghani Bin Abd Latiff (Pengerusi) dan Sdra. Razali Bin Kilion (Bendahari).

Antara kandungan Taklimat adalah:-

  1. Apa itu Kesatuan UPUS
  2. Tarikh penubuhan
  3. Tujuan Kesatuan diwujudkan
  4. Hak berkesatuan/ Hak Pekerja
  5. Faedah Kesatuan
  6. Hal lain-lain

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Wan Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *