UPUS Negeri Selangor telah mengadakan Taklimat Induksi kakitangan baru pada 08 Januari 2019 (Selasa) jam 2.00 petang bertempat di Cafe PPN, Shah Alam, Selangor.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Ally Eimran Bin Miswan (Pengerusi) dan Mohd Fadli Bin Yusof (Setiausaha).

Antara kandungan Taklimat adalah:-

  1. Apa itu Kesatuan UPUS
  2. Tarikh penubuhan
  3. Tujuan Kesatuan diwujudkan
  4. Hak berkesatuan/ Hak Pekerja
  5. Faedah Kesatuan
  6. Hal lain-lain

Dilaporkan oleh:

Mohd Fadli Bin Yusof

(Setiausaha UPUS Cawangan Selangor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *