UPUS Negeri Selangor telah mengadakan Taklimat Induksi kakitangan baru pada 12 Februari 2019 (Selasa) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat, Tkt . 2, PPN Shah Alam, Selangor. Seramai 10 orang kakitangan baru yang hadir ke taklimat tersebut.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Ally Eimran Bin Miswan (Pengerusi) dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Setiausaha).

Antara kandungan Taklimat adalah:-

  1. Apa itu Kesatuan UPUS
  2. Tarikh penubuhan
  3. Tujuan Kesatuan diwujudkan
  4. Hak berkesatuan/ Hak Pekerja
  5. Faedah Kesatuan
  6. Hal lain-lain

 

Dilaporkan oleh:

Mohd Fadli Bin Yusof

Setiausaha UPUS Cawangan Selangor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *