UPUS Cawangan Selangor telah menghadiri SCI pada 30 Januari 2024 (Selasa) jam 02.30 petang di Pejabat Pengurus Negeri, Shah Alam, Selangor.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Mohamad Norazlan Bin Ali Rahman (PSU) dan Sdra. Mohd Nurul Amar Bin Ramli (AJK).

Dilaporkan oleh :

Haji Nikmatullah Bin Abu Baka Citi

Setiausaha UPUS Cawangan Selangor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *