UPUS Cawangan Kedah telah mengadakan sesi perjumpaan dengan anggota UPUS Cawangan Kedah pada 22 Februari 2022 (Selasa) jam 09.00 pagi di PSM Changlun, Kedah.

Perjumpaan ini diadakan untuk memberi taklimat tentang halatuju, perancangan Syarikat dan CA ke 10.

Dilaporkan oleh:

Usaini Bin Mohamed

Setiausaha UPUS Cawangan Kedah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *