UPUS Negeri Johor telah menghadiri program Outreach Mesyuarat Agung serta pemilihan pegawai Kesatuan UPUS Cawangan Johor pada 06 Oktober 2021 (Rabu) jam 10.30 pagi secara online (Googlemeet)

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Haji Abdul Bin Ibrahim (Pengerusi), Sdra. Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi (Setiausaha) , Sdra. Hj Razali Bin Kilion (Bendahari) dan Sdra. Nazli Bin Nayan (AJK).

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

(Setiausaha UPUS Cawangan Johor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *