UPUS HQ telah mengadakan perjumpaan dengan Pegawai Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Selangor iaitu Encik Jad Raffia pada 28 Februari 2019 (Khamis) jam 10.00 pagi di JHEKS Selangor, Shah Alam, Selangor.

Perjumpaan ini bertujuan untuk menghantar dokumen Pindaan Buku Peraturan UPUS dan membuat semakan terakhir sebelum diserahkan kepada JHEKS untuk kelulusan.

Wakil dari UPUS HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ismail (Presiden), Sdra. Haji Mohd Nor Bin Haji Awang (Setiausaha Agung) dan Sdra. Suffian Bin Unoss (IRO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *