Penafian


Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang dipaparkan pada laman web Kesatuan Pekerja-Pekerja Pakaian Seragam Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPUS) akan dikemaskini dan berubah mengikut keperluan UPUS.

UPUS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, salah maklumat atau kerosakan yang dialami oleh mana-mana pengguna laman web kerana menggunakan maklumat didalam laman web ini.