UPUS Negeri Terengganu telah menghadiri perjumpaan dengan Pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Terengganu mengenai Pemeriksaan Penguatkuasaan pada 16 Jun 2019 (Ahad) jam 10.00 pagi bertempat di Pejabat JHEKS Kuala Terengganu.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Haji Wan Muda Bin Wan Ngah (Pengerusi), Sdra. Ab. Karim Bin Mohamad (Setiausaha) dan Sdra. Haji Mohd Daud Bin Yaacob (Bendahari).

 

Dilaporkan oleh:

Ab. Karim Bin Mohamad

(Setiausaha UPUS Cawangan Terengganu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *