UPUS Negeri Johor telah menghadiri perjumpaan dengan Pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Johor mengenai Pemeriksaan Penguatkuasaan pada 13 Ogos 2020 (Khamis) jam 10.30 pagi bertempat di Pejabat JHEKS Johor.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Abd Ghani Bin Abd Latiff (Pengerusi), Sdra. Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi (Setiausaha) dan Sdra. Razali Bin Kilion (Bendahari).

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *