UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan telah menghadiri perjumpaan dengan Pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Selangor & Wilayah mengenai Pemeriksaan Penguatkuasaan pada 10 September 2019 (Rabu) jam 11.00 pagi bertempat di Pejabat UPUS Kuala Lumpur.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Pengerusi), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Setiausaha) dan Sdri. Khaniza Bte Mohd Isa (Bendahari).

 

Dilaporkan oleh:

Wan KamarulAndee Bin Othman

Setiausaha UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *