UPUS Negeri Johor telah menghadiri Mesyuarat Pembentangan Hasil Kajian Bit di PSM JB1 dan PSM JB2 pada 11 April 2019 (Khamis) jam 09.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Pusat Mel, Johor Bahru.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Abd. Ghani Bin Abd Latiff (Pengerusi), Sdra Haji Abdul Bin Ibrahim ( Naib Pengerusi) dan Sdra. Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi (Setiausaha).

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *