UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan telah menghadiri Mesyuarat MPB Peringkat Wilayah Persekutuan  pada 14 Mac 2019 (Khamis) jam 09.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat, PPN Kuala Lumpur.

Mesyuarat ini membincangkan isu-isu semasa di peringkat Negeri Wilayah Pesekutuan.

 

Dilaporkan oleh:

Wan KamarulAndee Bin Othman

Setiausaha UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *