UPUS Negeri Johor telah menghadiri Mesyuarat MPB Peringkat Negeri Johor  pada 04 Ogos 2020 (Selasa) jam 09.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat , Pejabat Pengurus Pengurus Negeri, Negeri Johor.

Mesyuarat ini membincangkan isu-isu semasa di peringkat Negeri Johor.

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zazawi

Setiausaha UPUS Cawangan Negeri Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *