UPUS Cawangan Selangor telah menghadiri Mesyuarat Majlis Perundingan Bersama Negeri Selangor pada 07 Disember 2021 (Selasa) jam 09.00 pagi di Pejabat Pengurus Negeri, Shah Alam, Selangor.

Wakil dari UPUS Cawangan Selangor adalah Sdra. Ally Eimran Bin Miswan (Pengerusi), Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Naib Pengerusi) dan Sdra. Nikmatullah Bin Abu Baka Citi (Setiausaha).

Dilaporkan oleh:

Nikmatullah Bin Abu Baka Citi

Setiausaha UPUS Cawangan Selangor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *