UPUS Negeri Johor telah menghadiri Mesyuarat Khas Pengurusan Negeri Johor  bersama Kesatuan UPUS Cawangan Johor pada 15 Januari 2019 (Selasa) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat PPN, Johor Bahru.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Abd. Ghani Bin Abd Latiff (Pengerusi) dan Sdra. Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi (Setiausaha).

Mesyuarat ini membincangkan isu-isu semasa di peringkat Negeri Johor.

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

(Setiausaha UPUS Cawangan Johor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *