UPUS Nasional telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja kali ke 1/2018 pada 24 Januari 2017 (Rabu) di Ibu Pejabat Kesatuan, Kuala Lumpur. Pegawai yang terlibat adalah 8 orang Pegawai Kanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *