UPUS Cawangan Pulau Pinang telah menghadiri Mesyuarat Insentif PPL, PSM dan PMC Penang bersama Pengurusan Pos Negeri Pulau Pinang pada 17 Februari 2022 (Khamis) jam 02.00 petang di PPN Pulau Pinang.

Dilaporkan oleh:-

Mohd Faizal Bin Abd Rahim

Setiausaha UPUS Cawangan Pulau Pinang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *