UPUS Negeri Selangor telah menghadiri Mesyuarat Bulanan Pengurusan Pos Negeri Selangor Bil 2/2019 pada 25 Jun 2019 (Selasa) jam 9.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat PPN, Shah Alam, Selangor.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Ally Eimran Bin Miswan (Pengerusi) dan Mohd Fadli Bin Yusof (Setiausaha).

Mesyuarat ini membincangkan isu-isu semasa di peringkat Negeri Selangor.

 

Dilaporkan oleh:

Mohd Fadli Bin Yusof

(Setiausaha UPUS Cawangan Selangor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *