UPUS Cawangan Negeri Sembilan telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Bil. 1-2022 pada 17 Februari 2022 (Khamis) jam 09.00 malam di Pusat KRT Taman Widuri Indah, Negeri Sembilan.

Mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan isu-isu dalaman dan semasa untuk dibentangkan dengan Pengurusan Pos Negeri Sembilan.

Dilaporkan oleh:

Zulkernaen Bin Sahbudin

Setiausaha UPUS Cawangan Negeri Sembilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *