UPUS Cawangan Johor telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Bil 1/2022 pada 22 Januari 2022 (Sabtu) jam 09.00 pagi di PSM Johor Bahru.

Mesyuarat ini diadakan untuk membincangan isu-isu dalaman dan semasa untuk dibentangkan ke Pengurusan Negeri Johor.

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *