UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Kali Ke 1/2018 pada 21 Januari 2018 (Sabtu) jam 2.00 petang di Ibu Pejabat UPUS, Kuala Lumpur.
Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membincangkan isu-isu semasa di Cawangan Wilayah Persekutuan.

Dilaporkan oleh:
Wan KamarulAndee Bin Othman
Setiausaha UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *