UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Bil. 2/ 2020 pada 26 Julai 2020 (Ahad) jam 10.30 pagi bertempat di Pejabat Kesatuan UPUS, Kuala Lumpur.

Tujuan Mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan isu dalaman Cawangan dan isu-isu semasa di Pos Negeri Wilayah Persekutuan untuk dibentangkan kepada Pengurusan Pos Malaysia Negeri Wialayah Persekutuan.

 

Dilaporkan oleh:

Wan KamarulAndee Bin Othman

Setiausaha UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *