UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Bil 1/2022 pada 12 Februari 2022 (Sabtu) jam 03.00 petang di Ibu pejabat UPUS, Kuala Lumpur.

Mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan isu-isu dalaman dan semasa untuk dibentangkan ke Pengurusan Pos Negeri Wilayah Persekutuan.

Dilaporkan oleh:-

Mohd Zamri Bin Md Sharif

Setiausaha UPUS Cawangan Wilayah Persekutuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *