UPUS Cawangan Kedah telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Bil 1/2022 pada 11 Februari 2022 (Jumaat) jam 04.30 petang di PSM Pendang, kedah.

Mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan isu-isu dalaman dan semasa untuk dibentangkan ke Pengurusan Pos Negeri Kedah.

Dilaporkan oleh:-

Usaini Bin Mohamed

Setiausaha UPUS Cawangan Kedah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *