UPUS Cawangan Johor telah mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Cawangan Bil. 1/ 2019 (2019-2021) pada 16 Februari 2019 (Sabtu) bertempat di Johor Bahru.

Tujuan Mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan isu dalaman Cawangan dan isu-isu semasa di Cawangan Johor untuk dibentangkan kepada Pengurusan Pos Malaysia Negeri Johor.

 

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *