UPUS Cawangan Seberang Perai telah mengadakan Mesyuarat Agung Tiga Tahunan kali ke 22 bagi penggal 2021-2024 pada 18 November 2021 (Khamis) jam 09.00 pagi di PPN Pulau Pinang.

Wakil dari pihak UPUS HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Memangku Setiausaha Agung), Sdra. Sohibol Bahrin Bin Mohammed Ramlan (Bendahari Agung) dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Pen. Bendahari Agung).

Dilaporkan oleh:

Sdra. Fadzly Bin Yusof

Setiausaha UPUS Cawangan Seberang Perai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *