UPUS Cawangan Pulau Pinang telah mengadakan Mesyuarat Agung Tiga Tahunan kali ke 22 bagi penggal 2021-2024 pada 04 Disember 2021 (Sabtu) jam 09.00 pagi di Hotel Grand Continental, Pulau Pinang.

Wakil dari pihak HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Memangku Setiausaha Agung), Sdra. Sohibol Bahrin bin Mohammed Ramlan (Bendahari Agung) dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Pen. Bendahari Agung).

Dilaporkan oleh:

Mohd Faizal bin Abd Rahim

Setiausaha UPUS Cawangan Pulau Pinang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *