UPUS Cawangan Melaka telah mengadakan Mesyuarat Agung pada 16 Oktober 2021 (Sabtu) jam 09.00 pagi di Hotel Sentral, Melaka.

Wakil dari Pegawai HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden) dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Pen. Bendahari Agung).

Dilaporkan oleh,

Sdra. Mohd Fitri Bin Nor Hashim

Setiausaha Cawangan Melaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *