UPUS Cawangan Johor telah mengadakan Mesyuarat Agung Tiga Tahunan kali ke 22 bagi penggal 2021-2024 pada 06 Disember 2021 (Isnin) jam 09.00 pagi di Pusat Mel Johor Bahru.

Wakil dari Pihak HQ Pusat adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Memangku Setiausaha Agung), dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Pen. Bendahari Agung).

Dilaporkan oleh:

Haji Wan Shafie Bin Haji Zawawi

Setiausaha UPUS Cawangan Johor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *