UPUS HQ telah menghadiri Majlis Menandatangani Perjanjian Bersama CA ke 10 pada 13 Januari 2022 (Khamis) jam 09.00 pagi di Dewan Seri Pos, Pejabat Pos Besar, Kuala Lumpur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *