UPUS Negeri Pulau Pinang telah menghadiri lawatan Tuan Syed Md Najib Bin Syed Md Noor -GCEO Pos Malaysia Berhad ke Pusat Mel LTS Seberang Perai, Pulau Pinang pada 22 Januari 2019 (Selasa) jam 10.00 pagi.

Pegawai yang terlibat adalah Sdra. Haji Ahmad Tarmizi Bin Taib (Pengerusi) dan Sdra. Earma Sazali Bin Mat (Setiausaha).

Dilaporkan oleh:

Earma Sazali Bin Mat

Setiausaha UPUS Cawangan Pulau Pinang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *