UPUS Cawangan Selangor telah membuat lawatan kerja ke Pejabat Serahan Bandar Baru Bangi dan Semenyih pada 16 Januari 2018 (Selasa). Wakil dari UPUS Cawangan Taiping adalah Sdra. Ally Eimran Bin Miswan - Pengerusi dan Sdra. Mohd Fadli BIn Yusof - Setiausaha.

Beberapa isu-isu semasa telah dibentangkan dan dibincangkan.

Di laporkan oleh :-
Mohd Fadli Bin Yusof
Setiausaha UPUS Cawangan Selangor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *