UPUS HQ telah membuat Lawatan Kerja ke MPC PMIH pada 24 Julai 2019 (Rabu) jam 11.00 malam.

Beberapa lokasi telah dilawati antaranya ialah:-

Warehouse A

  1. Mesin SS04
  2. Mesin SS05

Imbasan baca poskad untuk proses pengarungan destinasi.

Warehouse B

  1. Isihan item-item poslaju domestic Sabah Sarawak. (BKI, KCH, BTU, SIBU, SARIKEI, LDU, KENINGAU dll sektor)

Warehouse C

  1. Prosesan agihan karung peringkat akhir sebelum masuk ke lori state-state.

Wakil dari UPUS HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden), Samsudin Bin Ibrahim (Ti. Presiden), Tuan Haji Mohd Nor Bin Haji Awang (Setiausaha Agung), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Pen. Setiausaha Agung I), Sdra. Sohibol Bahrin Bin Mohammed Ramlan (Bendahari Agung) dan Sdra. Mohd Fadli Bin Yusof (Pen. Bendahari Agung).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *