UPUS Nasional telah menerima lawatan dari pelajar Kolej Universiti Islam (KUIS) Bangi pada 22 Januari 2018 (Isnin) jam 2.00 petang. Tujuan lawatan ini adalah untuk mengetahui sejarah dan aktiviti Kesatuan bagi persiapan kertas kerja berkumpulan pelajar tersebut. Pegawai UPUS Nasional yang menerima temubual adalah Sdra. Suffian Bin Unoss dan Sdra. Ismail Bin Ali – Setiausaha Agung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *