UPUS HQ telah mengadakan Kunjung Hormat dengan  Yang Berbahagia Datuk Yasmin Mahmood РPengerusi Pos Malaysia Berhad pada 06 September 2019 (Jumaat) jam 03.00 petang bertempat di Tkt. 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia, Kuala Lumpur.

Pegawai UPUS HQ yang menghadiri Majlis tersebut adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden), Sdra. Samsudin Bin Ibrahim (Timbalan Presiden), Sdra. Haji Ahmad Tarmizi Bin Taib (Naib Presiden), Sdra. Haji Mohd Nor Bin Haji Awang (Setiausaha Agung), Sdra. Wan KamarulAndee Bin Othman (Pen. SUA I) dan Sdra. Sohibol Bahrin Bin Mohammed Ramlan (Bendahari Agung).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *