UPUS Cawangan Taiping bersama Kelab Sukan Negeri Perak telah manganjurkan Hiking bersama Pengurusan Pos Negeri Perak pada 09 Oktober 2021 (Sabtu) jam 07.30 pagi di Bukit Larut, Perak.

Wakil dari UPUS HQ adalah Sdra. Ismail Bin Ali (Presiden).

Dilaporkan oleh,

Sdra. Mohamad Syukri Bin Ahmad

Setiausaha UPUS Cawangan Perak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *