Ekoran daripada kenaikan yuran RM 5.00 ke RM 10.00 sebulan yang telah diputuskan di dalam Persidangan Perwakilan yang ke 19 di Pearl International Hotel, semua ahli Kesatuan adalah diinsurankan dibawah Skim Insuran berkelompok AIG dengan bayaran Premium sebanyak RM 12.00 setahun untuk setiap ahli.

 

Perlindungan skim ini bermula daripada 01 Ogos pada setiap tahun sehingga 30 Julai tahun berikutnya dengan faedah-faedah seperti jadual berikut:-

 

BIL

FAEDAH

TUNTUTAN

1

Kematian dan kehilangan upaya akibat kemalangan RM 10,000.00

2.

Kematian akibat kematian di luar negara RM 20,000.00

3.

Kehilangan upaya kekal RM 20,000.00

4.

Pendapatan kemasukan ke Hospital akibat kemalangan jalan raya dan penyakit. RM 30.00

10 hari

5.

Penghantaran balik jenazah disebabkan kematian akibat kemalangan dan penyakit RM 3,000.00

6.

Perbelanjaan pergerakan akibatn kemalangan RM 2,000.00

7.

Perbelanjjaan untuk pengebumian disebabkan oleh kemalangan atau penyakit RM 500.00

8.

Pemulihan akibat denggi RM 200.00

9.

Yuran Ambulan disebabkan kemalangan RM 200.00

10.

Premium RM 12.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *