Pendaftaran Dalam Talian Keahlian UPUS

Jika saya telah diterima, saya mengaku untuk patuh dengan Undang-Undang Kesatuan.

Saya tidak menjadi anggota dalam Kesatuan-Kesatuan Pekerja yang lain.

NOTA : Seseorang itu sah menjadi Ahli apabila telah diluluskan oleh Majlis Jawatankuasa Agung. Tarikh kuatkuasa keahlian ialah apabila potongan yuran masuk sebanyak RM 10.00 (sekali sahaja) dan yuran bulanan sebanyak RM10.00 dibuat melalui gaji bulanan.